Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Rota Kitap Okumaları - II
Mustafa SEKİLİ


1. Kur’an’a Giriş, W. Montgomery Watt, Ankara Okulu Y.
2. İlahi Hitabın Tabiatı, Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Kitabiyat Y.
3. Kur’an’da Tanrı ve İnsan, Toshihiko Izutsu, Pınar Y.
4. Kur’an’da Anlatım Sanatı, M. Ahmed Halefullah, Ankara Okulu Y.
5. Kur’an Okulu, Muhammed Bâkır es-Sadr, Fecr Y.
6. Tefsirde Ehl-i Sünnet - Şia Polemikleri, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Y.
7. Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Y.
8. Kur’an, Tefsir ve Usûl Üzerine, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Y.

Yazının Devamı
 
Tarihte "Tatil"
Daryush SHAYEGAN 
 
Bir kerelik tutarlı olmaya çalışalım! Şu son dört yüz yıldan beri tam olarak ne olmuştur? Büyük astronomi yasalarının bulunuşundan beri ne olmuştur? Düşünce mabetlerimizin son evreleri, Dekartçı öznelliğin ortaya çıkışıyla garip bir şekilde çakışmaktadır. Neredeyse Hegel’e katılıp, Dünya ..... 

 

Yazının Devamı
 
Din ve Bilim
Mustafa SEKİLİ
Allah; insanı, yeryüzünde halife olarak, en güzel bir şekilde yarattı. Bilgiyle donatarak ona “emaneti” yükledi. Akıl sahibi bir varlık olarak onun, yeryüzünü imar etmesi, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyordu. Zaten hayat ve ölümün olması, imtihan için, kimin daha iyi iş yaptığını belirlemek içindir. 
Yazının Devamı
 
İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik
Zübeyir YETİK
“İman ediş” ler açılımında “insan”ı, insanları ve bunların inançlarını iki büyük küme içinde toplayabiliriz. Her iki kümedekilerin inançlarında da birer “kutsal varlık” vardır. Her ikisinin de “inanç önderleri” vardır. Her ikisi de birer ya da birden daha çok, belki temelde birer ve uzantısında bu temel kitabın açıklamaları bağlamında birden daha çok “kitap” a sahiptir. Her ikisine göre de “kutsal varlık “ ile “insan  “ arasında ilişki ve bağlantı söz konusudur. 
Yazının Devamı
 
İktisat İtikattır

Prof.Dr. İlhami GÜLER
İktisat, Arapça'da ‘kasd’ mastarından türetilmiştir. Anlamı ölçülü ve orta olan demektir. Adil bölüştürme anlamına gelen ‘kıst’ ile yakın anlama sahiptir. Mizan ve ölçü anlamına gelen kıstas ve taksit kavramları da bu kökten türemiştir. Kur'an'da bu fiil değişik kullanımlarıyla yirmi beş kez geçer. Genel mana, adil olma ve adaleti ayakta tutmadır. İktisadın ekonomik faaliyetlere genel isim olmasının anlamı, insanların veya devletin üretim dağıtım ve tüketim süreçlerinde metafizik ve ahlakî anlamda ‘ölçülü’ olma gereğidir.

Yazının Devamı
 
Medeniyeti Sivil Toplum Kurar
Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Tarihi medeni milletler değiştirir, ileri götürür. Medeniyetin temel dinamik rampası ise DİN'dir. Kur’an’ın anlattığı din insan içindir, insanın hizmetindedir. İnsan din için değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin manevi mimarları, özel, sivil toplumlara ve fiziki yapımcıları durumunda olan resmi kurumlara hitap etmek

Yazının Devamı
 
Türk Muhafazakârlarının Amerika Muhibliğinin Kültürel - Ahlâki Soykütüğü
Prof. Dr. İlhami GÜLER

Muhafazakârlığın saik ve sebepleri güven arayışı, tembellik, sorumsuzluk ve pragmatizmdir. Kur'an'da atalarından gördüklerinden vazgeçmemekte ısrar edenleri uyaran ayetlere rağmen birçok Müslüman aynı şekilde davranmaktadır. Türkiye'de muhafazakârlar ibadette kusur etmeyen, kul hakkını ve kamu hakkını gözetmeyen insanlardır. Muhafazakârların 1950'lerden beri ABD'ye yaklaşmasının sebebi bu toplumun iktisadî ahlâksızlığıdır. 1970'lerde İslamcılar ABD'den yüz çevirdi. 1980'den itibaren...
Yazının Devamı
 
Müslümanların Peygamber Tasavvuru
Prof.Dr. H. Musa BAĞCI

 Tarihin en ciddi krizlerinden birini yaşamakta olan İslâm Dünyası, köklü bir zihniyet değişikliği geçirmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet her geçen gün kendisini giderek daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Köklü zihniyet değişikliği İslâm düşüncesinin her alanında gerçekleştirmek gerekli ise de, İslam geleneğindeki Müslümanların peygamber tasavvurları alanının öncelikli...
Yazının Devamı
 
Kur'an Metnini Anlama Yöntemi Olarak Hermenötik
Muhammed Müctehid ŞEBİSTERİ
Şebisteri
Kur’an hermonotiğinin anlamı, şu ana kadar Müslümanlar arasında yaygın bulunan tefsir yöntemi ve ilmi değildir. Kur’an hermonotiği, Kur’an’a yönelik yeni bir anlama teşebbüsü ve çabasıdır. İnşallah bunun ne anlama geldiğini şimdi açıklayacağız.

Kur’an’a yönelik böyle yeni bir yaklaşım içerisinde bulunup bulunmayacağımız meselesi başka bir konudur. Ben burada sadece, size bu yeni yaklaşımın ne ve nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım.
Yazının Devamı
 
Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru
Prof. Dr. Bünyamin ERUL


Sünnet ve hadislerin doğru anlaşılması, büyük oranda peygamber anlayışının doğruluğuna bağlıdır. Peygamber anlayışındaki herhangi bir yanlışlık veya sapma, hadis ve sünnetleri değerlendirmede de hataya yol açacaktır. Sağlam verilere dayalı, sağlıklı bir peygamber telakkisi yoksa bunun tabii bir sonucu olarak hadis ve sünnetleri yanlış anlamak ve yorumlamak mukadder olacaktır.Yazının Devamı
 
Halifenin Yeniden Kazanımı Şartlarında İslamcılık*
Sinan KIZILKAYA
halifeligin_yeniden_kazanimi_sartlarinda_islamcilik.jpg
İslamcılığın son on yıllık macerasını daha önce karizmatik liderlikle imtihan olarak düşünmüştüm. Ama şimdi “halifenin kaybı” ve “halifenin yeniden kazanılması” çizgisi içinde düşünebiliriz gibime geliyor. Bilirsiniz, islamcılığın halife-sonrası şartlarda bir karşı-duruş olarak tanımlanmasına yönelik sosyal bilimcilik pratiğinin çalışmaları oldu. Aynı zamanda “fıkh”ın uygulanabilirliğini fesheden bir ortam olarak halife-sonrasılığın bir sürgünlük haline denk düştüğü yönünde tanımlamaya da bu analizlerde rastlaşmıştık.
Yazının Devamı
 
Kur'an'da Hidayet ve Dalâlet Kavramları
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
kuranda_hidayet.jpg
Hidayet; rehberlik, yol gösterme ve irşat etmek gibi amacında hayır, güzellik ve iyilik bulunan, yapılışında yumuşaklık ve incelik mevcut olan bir rehberliktir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın hidayete erdirmesinin, peygamberlerin hidayete erdirmesinin, insanların hidayete ulaştırmasının kitapların doğru yolu göstermesinin ve beyan etmesinin ve insanın doğru yola ulaşmasının, kendi hür iradesinin elinde olduğunu[6] gösteren ayetler vardır. “Sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediği kimseleri hidayete erdirir.”
Yazının Devamı
 
Allah'a ve Bize Dair
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Allah ne kadar büyüktür,
Ekinlere güneş verir çocuğum.
Beni mavi sabahlara devreder,
Mavi güller gibi uykum.

Allah ne kadar büyüktür,
Kuşlar gönderir dallarımıza.
Karanlıklar kalbe dolduğu vakit,
Nasibi terk ederiz bir yıldıza.
 
Yazının Devamı
 
Kardeşime Mektup
Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Kolsuz ve düğmesiz ve sağ göğsünde bir rozet deliği olan Frenk gömleği,
Bekar terleriyle sırılsıklamdı,hayata acemi erkeğinin,
Ah gülüm,onu kanla ıslatmayı becerdiğim gün artık ne esirlik ne zulüm,
Ne de gözlerimde sabah tuvaletinden arta kalan sabun köpüğü …

Kardeşlik,dostluk ve arkadaşlık
Bir sancının vücuda ilk girmesi gibi sıcak ve güzel bir şeydir sevgilim.
Çünkü ben onlarla geçtim gerçek bir buluşma olan namazın, ...
Yazının Devamı
 
Şaşkın Adem
Erkam AYGÜN


Firavunun büyücüleri kol geziyor etrafta.
Seyrederken hayran hayran gösteriyi,
Hakikat gömüldüğü dehlizlerden ışık veremiyor.
Asa vadesi gelmemiş hisse senetlerine tahvil edilmiş;
kaldıramıyor hakikat üzerinde ki örtüyü.
Köşe başlarını tutmuşlar helvasını yiyorlar çarmıhtakinin.
Aklımızı çaldılar, kitap yüklü önderler kaldı geriye.
Yüzlerimiz çoğaldı vicdanımız köreldikçe.
Erkek çocuklarımızı boğazladılar,

Yazının Devamı
 
Seyfi Baba
Mehmed Âkif ERSOY
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
                    - Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
                    - Nesi varmış acaba?
 
- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
- Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
 
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!
Yazının Devamı
 
Simsar
Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Bir ellerinde anahtar                  
Ve kelepçe diğer ellerinde          
Her çağın
Maneviyat simsarları
Geçtiler peştamallarında
Karanlık şakırtılar
Ve kırpılmamış sakallarından sızan
Kirli sularla

Yazının Devamı
 
Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var
Ataol BEHRAMOĞLU
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten

Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler