Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Fikir - Put Düellosu
Malik bin NEBİ

Geçen sayfalarda gösterdik ki kişiler dünyası, bir toplumun gelişme safhasından ve o safhadaki psikolojik yaşından bağımsız olarak kültür evreninin içine sokulmuştur.
Genel bir durumdur bu.
Fakat bu, belli bir çağda veya kültürel bir kazanın ardından bir toplumun özel bir durumu haline gelir. Yani toplum kendi düşüncesini hazırlamaya, fikir –kişi ilişkisinin fikrin zararına olarak kişi lehine daha fazla eğildiği kriterlere göre kendi hükümlerini biçimlendirdiği...
Yazının Devamı
 
Musa - İsa - Muhammed
Aliya İZZETBEGOVİÇ

Burada ve Şimdi

İslâm tarihi iki kısma ayrılır: Muhammed (a.s) den evvel ve sonra. Birincisini ve onun bilhassa Yahudilikle ve Hıristiyanlığı içine alan son kısmını dikkate almadan ikincisini (asıl İslâm tarihini) tamamen anlamak mümkün değildir.

Bu üç büyük dinin tarihî rolü pek büyüktür. İnsan, onlar sayesinde tarihin merkezi olmuş ve dünyayı veya insanlığı bir bütün olarak görmeye alışmıştır...
Yazının Devamı
 
Akıl ve Kültür

Prof. Dr. Muhammed Âbid CÂBİRÎ


Akıl ile tabiat düzeni arasındaki mutabakat ve aklın tabiatla ilişki kurarak kendisini bizzat onda keşfetmesi Batı düşüncesinin, Grek-Avrupa Kültürü’nün değişmez iki unsurunu oluştururlar. Şimdi de dilerseniz Arap Aklı’nın vaziyetine bakalım:
Arap Aklı’ndan söz etmeye başladığımız da onu Grek -Avrupa Aklı’ndan ayrıştıran en önemli özelliklerden birini zikretmek isteriz...Yazının Devamı
 
Örnek Neslin Hayatında Kur’an’ın Yeri ve Ondan Yararlanma Biçimi
Seyyid KUTUB
seyyid_kutub.jpg
Bu dava, İslâm ve insanlık tarihinde eşine rastlanmayan, sahabe nesli gibi seçkin bir kuşağı insanlar arasından ortaya çıkarmış bir davettir. Tarihî süreç içerisinde bu evsafta ikinci bir kuşak yetişmedi... Evet, tarihte bu neslin yaşam tarzını sürdüren fertler olagelmiştir; ancak davetin ilk yıllarında olduğu gibi aynı zaman ve aynı mekânda bu denli çok sayıda insan unsurunun bir araya gelmesi mümkün olmamıştır.
Yazının Devamı
 
İslam Peygamberi'nin Hayatını Niçin İnceliyoruz?
Prof. Dr. Muhammed HAMİDULLAH


1. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’adır; ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Cenab-ı Hakk’ın salât ve selâmı üzerine olsun, insanlığın hayrı için yapmış olduğu her şey için Hazret-i Muhammed (AS)’e hürmet ve şükranlarımızı arz ederiz.

 

 


Yazının Devamı
 
Postmodernizm ve Öteki/ Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi
Prof. Dr. Ziyaüddin SERDAR

Postmodernizm laf olsun diye söylenmiş bir kelime olmayıp günümüzün anahtar türlerindendir. O, düşüncemizi ve politikamızı, sanat ve mimarimizin biçimini, eğlence endüstrisinin çerçevesini ve aktif olarak geleceğimizi şekillendirir. Biz onu seyredebilir, duyabilir, okuyabilir, onunla alışveriş edebilir, kısacası onunla yaşar ve soluruz. O bir teori, çağdaş bir pratik ve yaşadığımız dönemin bir gereğidir. 
Yazının Devamı
 
Agnostisizm
M. ROSENTHAL / P. YUDİN


Evren'in bilinmesi imkânını kısmen ya da tamamen inkâr eden bir doktrin… Bu terimi, ilk olarak bilgin Thomas Huxley kullanmıştır. Lenin, Agnostisizm’in epistemolojik köklerini ortaya koyar ve agnostiklerin öz ile görünüşü, birbirinden tecrit ettiklerini, fenomenlerden öteye gidemediklerini, fenomenlerin özüne nüfuz edemediklerini ve duyumlar dışında otantik olarak hiçbir şeyi kabul etmek istemediklerini söyler. Agnostisizm’in tavizci tutumu Agnostisizm taraftarlarını idealizm’e vardırır.
Yazının Devamı
 
Hacc Nedir?

Ali ŞERİATİ

Bu sorunun cevabı belki Hacıların sayısı kadardır. Değişik değişiktir. Hacc – hangi manasıyla anlaşılırsa anlaşılsın- kendinden Allah’a doğru toplu bir harekettir.
Hacc, müteşabih bir harekettir. Müteşabih bir ayet gibidir!...

 

 

 

Yazının Devamı
 
Müslüman mı Yoksa Tebaa mı Yetiştiriyoruz
 Aliya İZZETBEGOVİÇ
aliaduaediyor_t.jpg
‘‘İdealini’’ tasvir etmek maksadıyla yazar, her türlü kötülükten sakınan, sokakta dövüşmeyen, kovboy filmleri seyretmeyen (onun yerine müzik okuluna giden), futbol oynamayan (çünkü bu spor çok fazla serttir), uzun saçı olmayan, kızlarla gezmeyen (‘‘zamanı gelince anne ve babası onu evlendirir’’) bir çocuğu tasvir etmektedir. O asla bağırmaz, sesi hiçbir yerde duyulmaz, o her zaman ve her yerde teşekkür eder ve özür diler.
Yazının Devamı
 
Kur'an'da Adalet Kavramı
Nasr Hâmid Ebû ZEYD

Kuranda_Adalet_Kavrami

Adalet genellikle yasalar karşısında eşit olmayla alakalı bir kavramdır. Bu, yasaların; sosyal, siyasal ve ekonomik konumları ne olursa olsun kurallara ve örneklere bağlı kalan insanlara eşit bir şekilde muamele etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu da, adalet kavramının hukuki çağrışımıdır. Bununla beraber kavram, ayrıca, adaletin onun hukuki çağrışımıyla sınırlı olmayan (ya da olmaması gereken) daha kapsamlı insan eşitliğini gerekli kılmaktadır.
Yazının Devamı
 
"Seyyid Kutub ve Etkisi" Üzerine İbrahim M. ABU-RABİ ile Söyleşi
 


İbrahim M. Abu-Rabi, Hartford Yüksek Öğretim Kurumunda (Hartford, Connecticut) Duncan Black Macdonald İslam ve Hıristiyan-Müslüman İlişkileri Merkezinde profesör. The Muslim World (İslam Dünyası) adlı yayının editörlerinden. Yayınları arasında: Esas olarak Seyyid Kutub'un (1906- 1966) düşüncesini incelemeye hasredilmiş kitabı...
Yazının Devamı
 
Emperyalizm
Prof. Dr. Fikret BAŞKAYA

Latince imperium ve imperialis 'den türetilmiş bir kavram olan emperyalizm , bir ulusun [esas itibariyle de onun egemen farksiyonunun] çıkarı için, başka ulus veya ulusların [halkların] hazinelerine, zenginliğine, toprağına, emeğine, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koymasını sağlıyan bir egemenlik - bağımlılık biçimi olarak tanımlanabilir. Bir egemen devletin bir başka ulusun [halkın, ...
 

Yazının Devamı
 
Yitik Türkülerin Sözcüsü
Mehmet ÖZ


Ben M….. Sevgili okuyucu, bütün bunları şehrin çıkış kapısından yazıyorum. Birçok yitiğe şahit olan kapısından… Hüzün ekilmiş bir yürekle yazıyorum. Ben yalnız, ben sahibine zarar dilek; ben dört sadık dostunu yitirmiş yorgun yürek. Dört yüreğin sözcüsü ve belki de şehrin son uyarıcısı…
Yazının Devamı
 
Bir Yol
Ahmet Hamdi TANPINAR

Birdenbire ayağa kalktı ve eliyle trenin penceresinden işaret ederek:
  -İşte, dedi, şu gördüğünüz küçük yol, şu iki ağaç arasında tepenin eteğini kıvrılan patika... Fevkalâde hiçbir tarafı yok değil mi? Hemen her yerde bol bol rast gelebileceğimiz alelade bir şey... Bununla beraber nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmediğim, bir dönemeçte kaybolan tozlu parçasından başka hiç bir ...

Yazının Devamı
 
Annem ve Hayatın Anlamı
Irvin YALOM
Alacakaranlık. Belki de ölüyorum. Uğursuz şekiller yatağımın etrafını çevreliyor: Kalp monitörleri, oksijen tüpleri, serum şişeleri, plastik boru sarmalları – ölüm bağırsakları. Göz kapaklarımı kapatıp karanlığa süzülüyorum.
Ama sonra yatağımdan fırlayıp parlak gün ışığının aydınlattığı on yıl önce yazları pek çok pazar gününü .... 
Yazının Devamı
 
Gökteki İnsan
İhsan ABDÜLKUDDÜS
Öldü…
Öldüğünü fark etmedi kimse…

Ayakları yaşam yolunda bir iz bırakmadan göçtü gitti. Şayet yolda bir köpek ölse insanlar etrafında toplanır ve kendi aralarında fısıldaşırlar… Belki de bazılarının canı sıkılır ve Hayvan Sevenler Derneği'nin bir temsilcisini çağırırlar… Fakat talihsizliğe bakın ki, dünyada çok sayıda bulunan mahlûkattan biridir “Abdulmütecelli!” Onların sayıları köpeklerden daha fazladır… Katırlardan da…
 

Yazının Devamı
 
Kayıp Öykü
Kenan YAŞAR

“Öykünün kaybolduğu ay?”
“Şubat.”
“Öyküyü kaçıran?”
“Post modern yüzlüydü sanırım.”
“Bir ant vardı hani ya…”
“Okurduk bağırarak.”
“Ben de doğru sayılmazdım öykü için.”
 “Estağfurullah.”
“Adam yerine koyup da saymadılar ki…”
“Andıçların dışında... Gönderdiler öyküyü.”
Yazının Devamı
 
Yap-Boz
Mehmet ÖZ

"Baraka sahibi köyün en fakiriydi. Biraz koyun ve kuzudan başka kendisine ait herhangi bir şeyi yoktu. Bir gece yarısı bir kurt sürüsü geldi. Birçok koyun ve kuzuyu telef etti. Baraka sahibi tek başına ne yapabilirdi ki? Komşular ise horul horul uyuyordu… Adamın feryat figanı dağları deldi. Nihayet uyandı komşular. Kurt sürüsüne lanet ettiler,adama ise dua…


Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler