Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Yitik Türkülerin Sözcüsü
Mehmet ÖZ

Ben M….. Sevgili okuyucu, bütün bunları şehrin çıkış kapısından yazıyorum. Birçok yitiğe şahit olan kapısından… Hüzün ekilmiş bir yürekle yazıyorum. Ben yalnız, ben sahibine zarar dilek; ben dört sadık dostunu yitirmiş yorgun yürek. Dört yüreğin sözcüsü ve belki de şehrin son uyarıcısı…
Yazının Devamı
 
Bir Yol
Ahmet Hamdi TANPINAR

Birdenbire ayağa kalktı ve eliyle trenin penceresinden işaret ederek:
  -İşte, dedi, şu gördüğünüz küçük yol, şu iki ağaç arasında tepenin eteğini kıvrılan patika... Fevkalâde hiçbir tarafı yok değil mi? Hemen her yerde bol bol rast gelebileceğimiz alelade bir şey... Bununla beraber nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmediğim, bir dönemeçte kaybolan tozlu parçasından başka hiç bir ...

Yazının Devamı
 
Annem ve Hayatın Anlamı
Irvin YALOM
Alacakaranlık. Belki de ölüyorum. Uğursuz şekiller yatağımın etrafını çevreliyor: Kalp monitörleri, oksijen tüpleri, serum şişeleri, plastik boru sarmalları – ölüm bağırsakları. Göz kapaklarımı kapatıp karanlığa süzülüyorum.
Ama sonra yatağımdan fırlayıp parlak gün ışığının aydınlattığı on yıl önce yazları pek çok pazar gününü .... 
Yazının Devamı
 
Gökteki İnsan
İhsan ABDÜLKUDDÜS
Öldü…
Öldüğünü fark etmedi kimse…

Ayakları yaşam yolunda bir iz bırakmadan göçtü gitti. Şayet yolda bir köpek ölse insanlar etrafında toplanır ve kendi aralarında fısıldaşırlar… Belki de bazılarının canı sıkılır ve Hayvan Sevenler Derneği'nin bir temsilcisini çağırırlar… Fakat talihsizliğe bakın ki, dünyada çok sayıda bulunan mahlûkattan biridir “Abdulmütecelli!” Onların sayıları köpeklerden daha fazladır… Katırlardan da…
 

Yazının Devamı
 
Kayıp Öykü
Kenan YAŞAR

“Öykünün kaybolduğu ay?”
“Şubat.”
“Öyküyü kaçıran?”
“Post modern yüzlüydü sanırım.”
“Bir ant vardı hani ya…”
“Okurduk bağırarak.”
“Ben de doğru sayılmazdım öykü için.”
 “Estağfurullah.”
“Adam yerine koyup da saymadılar ki…”
“Andıçların dışında... Gönderdiler öyküyü.”
Yazının Devamı
 
Yap-Boz
Mehmet ÖZ

"Baraka sahibi köyün en fakiriydi. Biraz koyun ve kuzudan başka kendisine ait herhangi bir şeyi yoktu. Bir gece yarısı bir kurt sürüsü geldi. Birçok koyun ve kuzuyu telef etti. Baraka sahibi tek başına ne yapabilirdi ki? Komşular ise horul horul uyuyordu… Adamın feryat figanı dağları deldi. Nihayet uyandı komşular. Kurt sürüsüne lanet ettiler,adama ise dua…


Yazının Devamı
 
Baba ve Oğul
Mehmet ÖZ


Bembeyaz sakalı benek benek bulutlar gibi konmuştu yanağına. Saf sevgilerin sonsuzluğunu, berraklığını yansıtıyordu siması… Baba, doğunun serinlik kokan, derinlik dokuyan fikirlerinin buğusunda yetişmişti. Genç yaşlardan itibaren baktığı şeyde sadece baktığını görmemeyi,
Yazının Devamı
 
Biz Birbirimizi İçimizde Taşırız
Cemal ŞAKAR

1.

Bagajdan çantasını alıp kaldırımda amaçsızca ileri geri yürüdü. Uzun bir yoldan gelmiş; tüm vücudu karıncalanmıştı. Yürümek iyi gelecekti...

Yazının Devamı
 
İnsanca
Nahit ERUZ
 


Sancıdan duramıyor, iki eliyle midesini tutuyordu. Bir dairede odacıydı.  Otobüsle hastaneye gidiyordu. Terlemişti. Kendini güç tutuyordu.

Hastanenin önünde otobüsten indi. Bina karşıdaydı. Yürüdü. Kalabalığın arasına daldı.

 

 

 

 

Yazının Devamı
 
Fotoğrafta Biri Var

Mustafa KUTLU


Gerilerde, kapıya yakın bir yerde dururdum. Sigara dumanında göz gözü görmezdi, bazan oturacak sandalye bile bulunmazdı. Dükkândaki alçak hasır iskemlelerden birini kapıp gelmişti. Usta bir zaman arandı durdu. Soruyor, yüzüme bakıyor, etrafı kolaçan ediyor. Hiç der miyim, keser vallahi. Rahmetli Nazım Usta.
- Yahu Kerim, şurdan bize yarım ekmek, biraz helva alıver.
- Süpürürsün değil mi Kerim? Bak misafirlerimiz gelecek, aman gözünü seveyim, önce iyice bir sula, şöyle süpürgenin ucuyla, sonra ağır ağır süpür...

Yazının Devamı
 
Can Parası
Fakir BAYKURT
Sadullah Alyanak Nevşehir’in Gölgeli köyünden gelmişti. Ayakkabıları delinmişti. Üstü başı yamalıklıydı saçı sakalı birbirine karışmıştı. Kızını ameliyat için Ankara’ya getirmişti. Cemile’nin durmadan başı ağrıyordu. Kocası hayırsızın biriydi, bu yüzden bütün yük Sadullah’ın omzunda kalmıştı.Yazının Devamı
 
Kâğıttan Gemiler
Mehmet ÖZ


Öğrenci “Hep yanı başımda olmasını arzu ettiğim sevgili hocam…” şeklinde içten bir girizgah ile başladı mektubuna. Bir yağmur kuşunun ürkek bakışını, sıcak çöllerde çile çeken bir kum tanesinin yakışını andıran duygularla... Kaleminden muzdarip mısralar gibi cümleler dökülmeye...
Yazının Devamı
 
Fikir - Put Düellosu
Malik bin NEBİ
Geçen sayfalarda gösterdik ki kişiler dünyası, bir toplumun gelişme safhasından ve o safhadaki psikolojik yaşından bağımsız olarak kültür evreninin içine sokulmuştur.
Genel bir durumdur bu.
Fakat bu, belli bir çağda veya kültürel bir kazanın ardından bir toplumun özel bir durumu haline gelir. Yani toplum kendi düşüncesini hazırlamaya, fikir –kişi ilişkisinin fikrin zararına olarak kişi lehine daha fazla eğildiği kriterlere göre kendi hükümlerini biçimlendirdiği...
Yazının Devamı
 
Tevhid - Ekonomik Düzen İlkesi
Prof. Dr. İsmâil Râcî el-FÂRÛKÎ

Pakistan'ın manevi kurucusu Muhammed İkbal, modern çağlarda İslam adına "Siyasal hareket, İslam maneviyatının ifadesidir" yaklaşımını savunan ilk düşünür olma şerefine ulaşmıştır. Dünya Müslümanları o zamandan beri bu sözün doğruluğuna inanmışlar ve her zaman gururla tekrar edegelmişlerdir.Yazının Devamı
 
Kur'an Nasıl Bir "Kitap"tır?
 


 

"Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kitap Allah'a karşı sorumluklarının bilincinde olanlara bir rehber olarak indirilmiştir."

2/ Bakara,  2


Yazının Devamı
 
Kur'an'da Anlatım Sanatı
Muhammed Ahmed
HALEFULLAH


"Kur'an'da (Kıssa) Anlatım Sanatı" ( el-Fennu 'l- Kasasî fi'l-Kur'âni'l-Kerim) konulu bu doktora tezi okuyucuyu iki temel hedefe ulaştırmayı amaçlamaktadır.
1-Kur'ân kıssalarındaki anlatım tarzının, edebî veya sanatsal açıdan araştırılması.Bu tür bir araştırma; Kur'ân'ın icazının bazı inceliklerini ortaya çıkarıcı özellik taşımaktadır. Çünkü bu araştırma; Kur'an'ın, kıssayı bina ederken izlediği yolu, bilginlerin kıssa türlerini nasıl anlayıp yorumladıklarını ve onların bu anlayış ve yorumlamalarının ...
Yazının Devamı
 
Sokrat'ın Savunması
FLÂTUN

Belki şöyle diyecek biri bana: “Peki Sokrat, seni böyle ölüme sürükleyecek bir yaşam sürmekten utanç duymuyor musun?” Bu adama şu doğru yanıtla karşılık verebilirim: “Yanılıyorsun gönüldeşim. Bir adamın değeri ne denli az olursa olsun, ölür müyüm, kalır mıyım diye düşünmemelidir o adam. Bir iş görürken doğru mu eğri mi davrandığını, yiğit bir adam gibi mi, yoksa ödlek bir adam gibi mi davrandığını düşünmelidir yalnız. Sana kalırsa, Troia’da ölen yarı-tanrıların hepsini...
Yazının Devamı
 
Bir Filozofun Bir Krala Söylevi
Denis DİDEROT

Efendim, eğer rahipleri istiyorsanız filozoflara ihtiyacınız yok demektir ve eğer filozofları istiyorsanız rahiplere ihtiyacınız yoktur; çünkü biri aklın dostu ve bilimin geliştiricisi olarak anılırken, diğeri aklın düşmanı ve cehaletin savunucusu olarak tanınır; ilki iyi, ikincisi kötüdür.
Sizin hem rahipleriniz hem de filozoflarınız var, filozoflar fakirdir ve pek ürkütücü değildir,

Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler