Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Kur'an ve Ramazan
Mustafa İSLAMOĞLU

Zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım.

Zaman da, tıpkı insan gibi bir sır yumağı. Zaman yumağının içinde neyi gizlediğini ancak Allah bilir. Yaşanmış zamanın kaydını tutan, yaşanacak zamana dair hayaller kurup planlar yapan yegâne mahlûk insandır.

Zaman, insan ve vahiy…

Üçünün birleştiği nokta “şahitliktir”.
Yazının Devamı
 
Ahlaki-Vicdani Tükeniş
Atasoy MÜFTÜOĞLU

İslam toplumları; emperyal siyasal/kültürel/entelektüel gerçekliklere kapalı bir şekilde; hareketsizleştirilmiş zamanlar içerisinde; romantik umutlar taşıyarak; uzun, derin sessizlikler yaşıyor. Romantik önyargılar, abartılı duygusallıklar, abartılı bağnazlıklar, yüzeysel iyimserlikler, kısır ve derişmez yapılar, toplumlarımızı her alanda hareketsiz kılmıştır. İdeolojik sınırlar içerisinde yaşayan, ırkçı sınırlar içerisinde yaşayan, mezhepçi ya da hizipçi sınırlar içerisinde yaşayan ve bu sınırlar dışında neler olup bittiğini öğrenme ihtiyacı duymayan bireyler ve topluluklar buz kesmiş/donmuş...
Yazının Devamı
 
Ramazan Ayı, Tüketim Bataklığında Boğuluyor

Selame Ahmed SELAME

Yıllar geçtikçe Ramazan ayı tüketim ve eğlence bataklığında boğuluyor. İşle, eğlenceyle birbirine karışıyor, dizilere, şovlara ve sabah televizyonun açıldığı ilk saatlerden gecenin geç saatlerine kadar bir günü tamamen kaplayan oturumlara dönüşüyor.

 

Yazının Devamı
 
İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik
Zübeyir YETİK
“İman ediş” ler açılımında “insan”ı, insanları ve bunların inançlarını iki büyük küme içinde toplayabiliriz. Her iki kümedekilerin inançlarında da birer “kutsal varlık” vardır. Her ikisinin de “inanç önderleri” vardır. Her ikisi de birer ya da birden daha çok, belki temelde birer ve uzantısında bu temel kitabın açıklamaları bağlamında birden daha çok “kitap” a sahiptir. Her ikisine göre de “kutsal varlık “ ile “insan  “ arasında ilişki ve bağlantı söz konusudur. 
Yazının Devamı
 
Ebu Hanife'nin Siyasi Duruşu
Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
 
 “İslam’ın teşekkül devrinin büyük mütefekkirlerinden” birisi olan Ebu Hanife Numan b. Sabit b. Zuta b. Mah (ö.150/767).yani günlük hayatımızı önemli ölçüde fikirlerine dikkat ederek yaşamaya çalıştığımız fıkıh imamımızın siyasi duruşuna dair çok fazla çalışma olmaması tuhaf değil mi? Nitekim son günlerde bu boşluğu gideren kitaplar ve müzakereler yoğunlaşmaya başlamıştır. Biz de bu çerçevede, Ebu Hanife’nin siyasi tutumunu siyaset felsefesi açısından...
Yazının Devamı
 
Modern İnsanın Trajedisi
Afşin SELİM
Doğuş anından itibaren tabiatın kanunlarıyla yüzleşen insanın, direnerek varoluşu, hayata tutunma hissinden kaynaklanan bir hâl beyanıdır. İnsan, hâl üzere yaşar. Tabiat karşısında “cılız” bir varlık olarak arzı endam eden insanın kötü bir “efendi” olması pekâlâ mümkündür zamanla… Dolayısıyla “egemen”liğini ilan eden insanın bir müddet evvelki tutunma hissi, yerini başka bir doluluğa bırakır: İnsan zanneder ki, Köle İzaura’larla örülüdür etrafı... Bu minval üzere, zihinlere sinmiş olan lanetlenmiş izm’ler, şiddeti doğallaştırmıştır modern dünyada.
Yazının Devamı
 
İktisat İtikattır

Prof.Dr. İlhami GÜLER

İktisat, Arapça'da ‘kasd’ mastarından türetilmiştir. Anlamı ölçülü ve orta olan demektir. Adil bölüştürme anlamına gelen ‘kıst’ ile yakın anlama sahiptir. Mizan ve ölçü anlamına gelen kıstas ve taksit kavramları da bu kökten türemiştir. Kur'an'da bu fiil değişik kullanımlarıyla yirmi beş kez geçer. Genel mana, adil olma ve adaleti ayakta tutmadır. İktisadın ekonomik faaliyetlere genel isim olmasının anlamı, insanların veya devletin üretim dağıtım ve tüketim süreçlerinde metafizik ve ahlakî anlamda ‘ölçülü’ olma gereğidir.

Yazının Devamı
 
Medeniyeti Sivil Toplum Kurar
Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Tarihi medeni milletler değiştirir, ileri götürür. Medeniyetin temel dinamik rampası ise DİN'dir. Kur’an’ın anlattığı din insan içindir, insanın hizmetindedir. İnsan din için değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin manevi mimarları, özel, sivil toplumlara ve fiziki yapımcıları durumunda olan resmi kurumlara hitap etmek

Yazının Devamı
 
Dünümüz, Bugünümüz ve Müslümanlığımız Hakkında Birkaç Öz eleştirel Not *
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Geride bıraktığımız son beş-on yıllık zaman zarfında Türkiye’nin gözle görülür biçimde muhafazakârlaştığı yönünde yaygın bir kanaat var. Bu kanaate sahip çevrelerde muhafazakârlaşmadan maksat, ülke sathında dinî sembol, ritüel ve eğilimlerin geçmiş yıllara oranla çok daha fazla görünürlük arz etmesi, genel anlamda dinselliğin halk nezdinde yoğun ilgi ve itibar görür hâle gelmesidir. Gerçekten de son yılların Türkiye manzarasına bakarak böyle bir gözlem ve tespitte bulunmak mümkündür.
Yazının Devamı
 
Kâbe'nin Politik İktisat Açısından Bugün Taşıdığı Anlam
Prof. Dr. İlhami GÜLER


Kâbe, İbrahimi Monoteist dinin yeryüzündeki ilk mabedidir. Sembolik olarak Allah’ın birliğini ve münezzeh/aşkın oluşunu temsil etmekle birlikte, dini tecrübe ve ibadetin devamlılığını ve namaz ibadetinin “Kıble”si olarak da dünyadaki Müslümanların birliğini ve kardeşliğini temsil eder. Bu yapı, insanlık için mübarek/manevi-hidayet(3/96), maddi-manevi değer(Kıyamen, 5/97) güven, dayanak-tutamak ve ibadet kaynağıdır(2/125-126). Hz. İbrahim’den sonra Araplar

Yazının Devamı
 
Engereğe Yol ve Sofra Arkadaşı Olmak
Yasin YARAR

İkindi vaktine evrilen bir kargaşanın orta yerinden geçiyorken kervan, izzet ve onurdan türeyen her şeye geç kalmanın hangi bahanesini yakanıza iliştireceksiniz şimdi.
Üstelik bir engereğe sofra arkadaşlığı edecek denli ustalaşmış diliniz örüp duruyorken bahanelerden evrenler, yakanıza iliştirdiğiniz tanrılar hangi sadra şifa olacak?
“Kendinizi kandırmak” libasından kesip biçtiğiniz hayatınızın korunaklı yerlerinden beri gelip cinnetinizle yüzleşin. Çünkü “Göçtü kervan” kaldınız kalacağınız kadar dağlar başında.
 
Yazının Devamı
 
Kozmik
Günter GRASS
Günter GRASS
Bir yaşantımız var şu yuvarlakta
Adına yeryüzü dediğimiz
Biz kaplamışız duvarlarını bin yönde
Çizmiş karanlığı üzerine ellerimiz
Düşmanlar yaratmışız kendi içimizden
Ölümü üleştirmiş eşken isimlerimiz.
Yazının Devamı
 
Babama Mektup
Oğuz ATAY


Sevgili babacığım,

Belki hatırlamazsın ama bugün sen öleli tam iki yıl oluyor. Ne yazık ki bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım; bu fırsatı da kullanamadım. Oysa yıllar önce, bazı zamanlar, sen olmasaydın bir çok şey yapabileceğimi düşünürdüm. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım. Sana bazı şeyleri anlatamadım.
Yazının Devamı
 
Süleymaniye'den Sonra Bir Toplantı
Cihan AKTAŞ


Ne kaldı geriye, neler kaldı?
Bir hesabını yapabilseydi!..

O dur durak bilmeyen ataklığı yılların ardında kaldı. Uzun mu uzun söylev verir gibi konuşmaları uzaklar da kaldı. Elinde parola gibi taşıdığı gazeteler, dergiler, teybinden eksiltmediği kasetler şimdi çok daha kuytuda. 
 

Yazının Devamı
 
Kuşlar
hasibe çerkoKuşlar, hışımla dağıldı yeryüzüne. Sonsuz uzaklıkların çığlığı oldular ve seslerinden aktı cennetin ırmakları. Bulanık hayaller dünyasının müdavimleri ilahi nuru ararken kanatlarını ödünç aldı onlardan. Uçma kabiliyetinin kanatlarda olmadığını görüp de şaşıranlar öfke atına bindikten sonra ufku göremeden yitti. Cehennemin göğüsten fışkırması oldu umutsuzluk, alışılmadık bir çağıltıyla yolunu kesti şaşıranların.


Yazının Devamı
 
Toprağın Ateşle İmtihanı
Yunus DEVELİ


Hayır, hiçbir bekleyiş benimkisi kadar uzun ve ıssız değildi. Kıtalarım, okyanuslarım, dağlarım, kuşlarım vardı, ama yalnızdım. Bir boşluk, bir eksiklik hissediyordum üzerimde. İn cin top oynasa da, rüzgar ağaçlarımın yapraklarını savursa da böyleydi bu.
 

Yazının Devamı
 
Güvercinin Ayağının Ucundaki
Mehmet ÖZKitabın ikinci sayfasından bir adım ötesini yürüyemedi gözleri. Oysaki kelimelerin iki sayfa boyunca gözlerinin önüne serdiği, bir çöl tasviriydi sadece… Bu kadarı bile yüreğinin çölün kızgın kumlarıyla yanmasına yetmişti… Evet, çöl… Çileyi, zorluğu, sonsuzluğu, sessizliği barındıran çöl… Özellikle de sadeliği, sessizliğin ve sonsuzluğun sesiyle anlatan çöl… Sade olmayı… Sonsuz sayıda ve sadece kum… Sadelik… Aklı çelmeyen, dünyaya bağlamayan… Sonsuzluk, sessizlik ve sadelik…
Yazının Devamı
 
Köleliğe Karşı Özgür Düşünce
 Stefan ZWEIG


Calvin, Castellio’ya hiçbir zaman ciddi yanıt vermemiş, her zaman onu susturmayı yeğlemiştir. ğer biri kişisel düşmanından kurtulmak istiyorsa, izleyeceği en kolay yol onu sapkınlıkla suçlamaktır. Calvin de öyle yaptı. Sapkınlıkla suçladığı kişiyi ölüme mahkum etmesi de hiç zor olmadı. Calvin için Castellio ne ilk ne de son kurbandı.


 

Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler