Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama
Müslümanların Peygamber Tasavvuru
Prof.Dr. H. Musa BAĞCI

 Tarihin en ciddi krizlerinden birini yaşamakta olan İslâm Dünyası, köklü bir zihniyet değişikliği geçirmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet her geçen gün kendisini giderek daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Köklü zihniyet değişikliği İslâm düşüncesinin her alanında gerçekleştirmek gerekli ise de, İslam geleneğindeki Müslümanların peygamber tasavvurları alanının öncelikli...
Yazının Devamı
 
Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru
Prof. Dr. Bünyamin ERUL


Sünnet ve hadislerin doğru anlaşılması, büyük oranda peygamber anlayışının doğruluğuna bağlıdır. Peygamber anlayışındaki herhangi bir yanlışlık veya sapma, hadis ve sünnetleri değerlendirmede de hataya yol açacaktır. Sağlam verilere dayalı, sağlıklı bir peygamber telakkisi yoksa bunun tabii bir sonucu olarak hadis ve sünnetleri yanlış anlamak ve yorumlamak mukadder olacaktır.Yazının Devamı
 
Hz Muhammed; Sevgi Peygamberi mi, Adalet Peygamberi mi?
 Prof. Dr. İlhami GÜLER

 11 Eylül’den sonra Batıda İslâm’ın kasıtlı olarak “terör”le özdeşleştirilmesine tepki olarak  Türkiye’de  kutlanan “Kutlu Doğum” etkinlikleri giderek “gül” motifiyle  Hz. Muhammed’i  bir  “sevgi peygamberi” olarak lanse etmeye başladı.  Bu meyanda birçok kitap çıktı ve sempozyum düzenlendi...  

 

Yazının Devamı
 
Bir Kıyam Çağrısı Ezan
Mustafa BÜYÜKSOY
bir-kiyam-cagrisi-ezan.jpg
İnsanlık ölümü unutmak için toprağın üzerine kaldırımlar döşedi.
Modern insan ölümü unutmuş ve sadece ölüm ötesine mahkum olmuştur.
Çünkü modern düşünceler insanlığa yalnızca dünyayı anlatmaktadır.
Modernizm, ahiretten soyutlanmış bir dünya görüşü geliştirmiştir.
Modernizm, hesaptan ve kitaptan, ölçüden ve teraziden yoksun bir kapitalist anlayışı doğurmuştur.
Modernizm, amaçtan yoksun bir mekanik hayat anlayışı doğurmuştur.
Yazının Devamı
 
İnsan Mukadder Eceline Ulaşabilir Mi? İnsan Ömrünün Üst Sınırı Var Mı?
Prof.Dr. H. Musa BAĞCI

Kur’an ölüm olayının fiziksel bir gerçeklik olduğunu, önüne geçilemeyeceğini, her canlının mutlaka ölümü tadacağını ve bundan peygamberlerin bile muaf olmadığını açıkça belirtmektedir. Bu kural gereğidir ki bu dünyada yaşayan hiçbir canlıya ebedilik imkanı verilmemiştir. İnsan cinsi için dünya hayatı sürelidir. Bu süre ne kadardır? Her insan için mi belirli bir süre tayin edilmiştir, yoksa genel anlamda insan türünün ulaşabileceği  en son limit şeklinde mi bir belirleme söz konusudur? Bu makalede bu soruların cevabına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 
Yazının Devamı
 
Sosyoloji – Toplum / İslam – Cemaat
Erkam AYGÜN
sosyoloji-toplum-islam_cemaat.jpg 
Bilindiği üzere Toplum; Sosyolojinin en temel kavramıdır. Toplum; bireylerin toplamı demek değildir. Toplum; belirli bir kültürü ve bir takım toplumsal kavramları paylaşan insanlar arasında ki, ilişkilerden meydana gelir. Şu halde Toplumu, belirli bir toprak parçasında yaşayan, belirli bir kültürü ve ortak toplumsal kurumları paylaşan insan topluluğunun, aralarında ki karşılıklı ilişkiler bütünü olarak tanımlamak mümkün.
Yazının Devamı
 
Sokrat'ın Savunması Hakkında Düşüncelerim
Mihriban KELEŞOĞLU

sokrat_kadin.jpg


Sokrat gerçekten hiçbir şey bilmiyor. İnsanlar sadece "Çok güzel bilmiyorum" dedi diye Sokrat'ı alkışlamışlar, büyütmüşler. Savunması bile kendisi değil de öğrencisi Eflatun tarafından yazılmış ki Eflatun'da bunu yazıya geçirmeseydi günümüzde Sokrat'a dair hiçbir şey olmayacaktı. Bana kalırsa olmaması daha iyiydi. Savunma Eflatun tarafından biraz devleştirilerek yazılmış. Sokrat, Eflatun’un hocası olduğu için haliyle öyle yazacak, Beş Yüzler Meclisi'nde hocasını küçük düşürecek değil ya.


Yazının Devamı
 
Prof.Dr.Hasan HANEFİ ile Söyleşi [Görüntülü]
Mustafa SEKİLİ
 hasan_hanefi.jpg
Müslümanlar büyük bir fikri kriz yaşıyorlar. Çünkü onlar bir çağda kültürleri ise başka bir çağda yaşıyor. İlk kültürlerini 4. ve 5. yüzyıllarda zafer çağında inşa ettiler.  O zamanlar galip olan bizdik. Ordularımız; Batı’da Endülüs, Doğu’da Çin’e kadar olan yerleri fethetmişti. İlimler, kültürler ve kavramlar zafer çerçevesinde ortaya çıktı. Şuan biz yenilgi çağındayız.


Yazının Devamı
 
Surre-i Hümayun Hazırlıkları Ve Surre-i Hümayun’un Osmanlı İçin Önemi
Büşra GÜR

surrei-humayun.jpg


İnsanlığın hafızası sayılan tarihe, anlatacağımız konuya daha uygun olmasından mütevellit, çağımızın önemli sosyologu Cemil Meriç’in gözünden baktığımızda “tarih ruh ile maddenin çatışmasıymış” anlayışı ile karşı karşıya kalırız. Haddi zatında tarihte var olmuş kadim devletlerin kuruluş hikayelerini incelediğimizde kendilerini, ya mensubu oldukları dinin ya da kendilerinden önce var olmuş atalarının hamileri olarak görmekte ve bu yol ile varlıklarını manevi bir zemine oturtarak meşrulaştırmışlardır.


Yazının Devamı
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Mustafa SEKİLİ

İçimde bir his var. Müslümanlar ilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için yahut müthiş yanlış şeyler bildikleri için Avrupa Dünyası karşısında büyük bir aşağılık duygusu içindeler. Benim amacım onlara ecdatlarının, atalarının ilimler tarihindeki muazzam yerini öğretmek,...
Yazının Devamı
 
Siyah Noktalar
Mehmet ÖZ

Zindeliğini zehir kokan zindanlarda yitirmiş bir zihinle koltuğuna oturup çalışma masasına yanaştı. Hüzün, sessizliğine sökün eden sesiz bir güvercin gibi konuverdi içine. Sessizliğiyle çok şey anlatan bir güvercin… Eline kalemi alıverdi. İçindeki muzdarip mısralara tercüman olur diye. Kalemi birazdan koşarcasına dolaşıverecekti kâğıdın yüzeyinde belki de... Bu mısraları döküvereceği bir de kâğıt...
Yazının Devamı
 
Kaza ve Kader
Cemaleddin AFGANÎ / Muhammed ABDUH

 Allah’ın; yarattıkları hakkında öteden beri yürürlükte olan yasası gereği, nefse yerleşen inançların, duygu ve kanaatlerin beden faaliyetleri üzerinde mutlak bir tasarrufu vardır. Yapılan işlerin sağlıklı veya bozuk olmasının kaynağı, daha önce başka sayılarda da açıkladığımız gibi, ancak akidenin bozuk veya sağlıklı olmasına bağlıdır.

 

Yazının Devamı
 
Beyaz Mantolu Adam
Oğuz ATAY
Kalabalık bir topluluk içindeydi. Başarısızdı. Parası yoktu. Dileniyordu. Caminin önündeydi. Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filân hepsi tamamdı. Özellikle avlusu: dilenenler için en önemli yer. Bir kenarda duruyordu. Hiçbir hüner göstermediği için ya da acındırıcı bir garipliği olmadığı için ya da...
Yazının Devamı
 
İslam'ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl/İlim Kaynağı
Prof. Dr. Hüseyin ATAY
Yüce Allah insanı yarattı ve ona bir bilgi kaynağı verdi. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve sonra ona göre hareket edecek, iş görecek ve işlerini yürütecektir. Bu bilgi üretme kaynağı akıldır. Yalnız insan akıldan ibaret olmayıp birçok değişik güçlerden bileşik bir yapıya sahiptir. Akıl bütün bu güçlerin üstünde yönetici bir konuma sahiptir. Onlar akla izlenimler getirir, akıl onları ilme çevirir ve hüküm kaynağı yapar, insana faydalı ve zararlı şeyleri gösterir.
Yazının Devamı
 
Fikir - Put Düellosu
Malik bin NEBİ
Geçen sayfalarda gösterdik ki kişiler dünyası, bir toplumun gelişme safhasından ve o safhadaki psikolojik yaşından bağımsız olarak kültür evreninin içine sokulmuştur.
Genel bir durumdur bu.
Fakat bu, belli bir çağda veya kültürel bir kazanın ardından bir toplumun özel bir durumu haline gelir. Yani toplum kendi düşüncesini hazırlamaya, fikir –kişi ilişkisinin fikrin zararına olarak kişi lehine daha fazla eğildiği kriterlere göre kendi hükümlerini biçimlendirdiği...
Yazının Devamı
 
Örnek Neslin Hayatında Kur’an’ın Yeri ve Ondan Yararlanma Biçimi
Seyyid KUTUB
seyyid_kutub.jpg
Bu dava, İslâm ve insanlık tarihinde eşine rastlanmayan, sahabe nesli gibi seçkin bir kuşağı insanlar arasından ortaya çıkarmış bir davettir. Tarihî süreç içerisinde bu evsafta ikinci bir kuşak yetişmedi... Evet, tarihte bu neslin yaşam tarzını sürdüren fertler olagelmiştir; ancak davetin ilk yıllarında olduğu gibi aynı zaman ve aynı mekânda bu denli çok sayıda insan unsurunun bir araya gelmesi mümkün olmamıştır.Yazının Devamı
 
Fazlur Rahman Örnekliğinde İslam Modernizmi
Ayşe YÜKSEL
modernizm.jpeg 
Fazlur Rahman örnekliğinde İslam modernizmini anlatabilmek için öncelikle modernizm ve daha sonra din (İslam) ve modernizm hakkında bir şeyler dile getirmek gerekmektedir. Bu bağlamda yazıya modernizm hakkında, en azından yazıda kavram karmaşası yaşanmaması adına, kısa bir bilgi verilerek başlanacaktır.
Nihayet Fazlur Rahman ve İslam modernizmi başlığında Fazlur Rahman’ın modernizm açısından İslam’a bakışı, fikri bir geleneğin değişimini ele alışı üzerinde durulacaktır.
Yazının Devamı
 
Tayr
Erkam AYGÜN

kalkveokudedi.jpg

Kalk ve Oku dedi
Kalk ve Uyar
Unutanlara, unuttuklarını haber ver
Unutan unutmakla malûl iken,
Hatırlatacakların hatırlatmaya değer olanlar olsun
Zordur bu iş dedi
Zor olanı yüklenmekse senin tercihin
Önce var farkına kendinin

 
Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler