Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik
Zübeyir YETİK
“İman ediş” ler açılımında “insan”ı, insanları ve bunların inançlarını iki büyük küme içinde toplayabiliriz. Her iki kümedekilerin inançlarında da birer “kutsal varlık” vardır. Her ikisinin de “inanç önderleri” vardır. Her ikisi de birer ya da birden daha çok, belki temelde birer ve uzantısında bu temel kitabın açıklamaları bağlamında birden daha çok “kitap” a sahiptir. Her ikisine göre de “kutsal varlık “ ile “insan  “ arasında ilişki ve bağlantı söz konusudur. 
Yazının Devamı
 
Din ve Bilim
Mustafa SEKİLİ

Allah; insanı, yeryüzünde halife olarak, en güzel bir şekilde yarattı. Bilgiyle donatarak ona “emaneti” yükledi. Akıl sahibi bir varlık olarak onun, yeryüzünü imar etmesi, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyordu. Zaten hayat ve ölümün olması, imtihan için, kimin daha iyi iş yaptığını belirlemek içindir. 
Yazının Devamı
 
Havva Olmasaydı Kadınların Kocalarına İhanet Etmeyeceğine Dair Rivayetlerin Tetkiki

Hava ÖZER


Cahiliye döneminde kadın toplumsal hayatta sürekli ikinci plana atılmış ve babasının ya da kocasının bir mülkü sayılmıştır. Bu sebeple öldürülmüş, yakılmış, diri diri toprağa gömülmüş ya da köle gibi kullanılmıştır. Bu anlayışların olduğu ortamda İslam dini gelmiş ve kadına elinden alınmış hakları geri vermiştir. Artık kız çocukları diri diri toprağa gömülmeyecek, köle gibi kullanılmayacaktır.

 

 

Yazının Devamı
 
Orta Doğu'da Modernleşme ve İslâmî Hareketler
Alev ERKİLET


Bu çalışmada, Türkiye, Mısır ve İran'ın modernleşme süreçlerinin ve bu süreçte ortaya çıkan İslâmî hareketlerin yapısal ve düşünsel bir karşılaştırması yapılarak, İslâm devriminin sadece İran'da ortaya çıkmasının nedenleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümleme, beş temel hipotez çerçevesinde yapılmıştır. Elde edilen bulguların önce ülkeler bazında ayrı ayrı belirtilmesi, sonra da genel sonuçlar üzerinde durulması yararlı olacaktır. Çünkü bu çalışmada ülkelerin irdelendiği bölümler kendi içinde ayrı bir bütünlük oluşturmaktadır.

Yazının Devamı
 
Medeniyeti Sivil Toplum Kurar
Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Tarihi medeni milletler değiştirir, ileri götürür. Medeniyetin temel dinamik rampası ise DİN'dir. Kur’an’ın anlattığı din insan içindir, insanın hizmetindedir. İnsan din için değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin manevi mimarları, özel, sivil toplumlara ve fiziki yapımcıları durumunda olan resmi kurumlara hitap etmek

Yazının Devamı
 
Bilincin Çöküşü
Atasoy MÜFTÜOĞLU

Batı dünyasının kendisini İslam'a ve Müslümanlara karşı konumlandırması, yüzyıllardır süren bir ırkçılık sorunudur. Avrupa kendi kültürel kimliğini inşa ederken, kendi iç bütünlüğünü sağlamaya çalışırken, her durumda İslam'ı ve Müslümanları tehdit ve düşman olarak tanımlamayı tarihsel bir gelenek haline getirmiştir. "Uygar" kavramı Hıristiyan Batı’ya özgü etnosantrik bir kavram olarak kurgulanmıştır.
Yazının Devamı
 
Hakikat, En Yüce Devrimci Varlıktır
Heysem MENNAHaftalardır yazmıyorum. Nedeni, (el Cezire el Arabiye hatta Russia Today gibi) yazılı ya da görsel yayın organlarını boykot etmem değil tabii ki. (Faysal Kasım-el Cezire TV spikeri günde benim 70 kez Russia Today'e çıktığımı ama 2012 yılında bir kez bile el Cezire'ye çıkmadığımdan şikayet ediyor). Sorun kesinlikle medyatik olarak medyadan kaçmak değil. 

Yazının Devamı
 
İslamcı Aydının Karizmatik Liderlik Karşısında Büyülenme Arzusu I-II
Sinan KIZILKAYA
islamci_aydinin_buyulenme_arzusu
Ak Parti’nin tırmanışı ve siyasi merkeze hâkim olması uzun bir sürece yayıldı. Çevrede duran, iktidara eleştirel bir mesafe takınmayı ahlak ya da refleks haline getiren insanları kendi gövdesine eklemlemesi de zaman aldı. Bu yazıda Ak Parti’nin siyasi yükselişi karşısında eleştirel bir mesafede durmasını, yeni siyasi merkeze karşı soğukkanlı bir ihtiyatlılıkla yaklaşmasını beklediğimiz, İslamcı aydınların, nasıl olup da keskin bir şekilde bu siyasi dalgaya angaje olduğunu anlamaya çalışacağım.
Yazının Devamı
 
Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru
Prof. Dr. Bünyamin ERUL


Sünnet ve hadislerin doğru anlaşılması, büyük oranda peygamber anlayışının doğruluğuna bağlıdır. Peygamber anlayışındaki herhangi bir yanlışlık veya sapma, hadis ve sünnetleri değerlendirmede de hataya yol açacaktır. Sağlam verilere dayalı, sağlıklı bir peygamber telakkisi yoksa bunun tabii bir sonucu olarak hadis ve sünnetleri yanlış anlamak ve yorumlamak mukadder olacaktır.Yazının Devamı
 
Tükettikçe Kendisine Yabancılaşan İnsan
Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN
tukettikce_kendisine_yabancilasan_insan.jpg

AKLI merkeze alarak geleneği ve dini dışlayan modernizm, aklın otoriter rolünü de sorgulamaya başlayınca yerine koyabileceği herhangi bir kaynak bulamadı. Bunun yerine kısmî çözümler sunan ve relativizmin kutsandığı postmodern düşünceler gelişmeye başladı. Aslında bu, Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu tek yönlü ontolojik anlayışın epistemolojiye yansımasıydı.

Yazının Devamı
 
Halifenin Yeniden Kazanımı Şartlarında İslamcılık*
Sinan KIZILKAYA
halifeligin_yeniden_kazanimi_sartlarinda_islamcilik.jpg
İslamcılığın son on yıllık macerasını daha önce karizmatik liderlikle imtihan olarak düşünmüştüm. Ama şimdi “halifenin kaybı” ve “halifenin yeniden kazanılması” çizgisi içinde düşünebiliriz gibime geliyor. Bilirsiniz, islamcılığın halife-sonrası şartlarda bir karşı-duruş olarak tanımlanmasına yönelik sosyal bilimcilik pratiğinin çalışmaları oldu. Aynı zamanda “fıkh”ın uygulanabilirliğini fesheden bir ortam olarak halife-sonrasılığın bir sürgünlük haline denk düştüğü yönünde tanımlamaya da bu analizlerde rastlaşmıştık.
Yazının Devamı
 
Kur'an ve Ramazan
Mustafa İSLAMOĞLU

Zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım.

Zaman da, tıpkı insan gibi bir sır yumağı. Zaman yumağının içinde neyi gizlediğini ancak Allah bilir. Yaşanmış zamanın kaydını tutan, yaşanacak zamana dair hayaller kurup planlar yapan yegâne mahlûk insandır.

Zaman, insan ve vahiy…

Üçünün birleştiği nokta “şahitliktir”.
Yazının Devamı
 
Ahlaki-Vicdani Tükeniş
Atasoy MÜFTÜOĞLU

İslam toplumları; emperyal siyasal/kültürel/entelektüel gerçekliklere kapalı bir şekilde; hareketsizleştirilmiş zamanlar içerisinde; romantik umutlar taşıyarak; uzun, derin sessizlikler yaşıyor. Romantik önyargılar, abartılı duygusallıklar, abartılı bağnazlıklar, yüzeysel iyimserlikler, kısır ve derişmez yapılar, toplumlarımızı her alanda hareketsiz kılmıştır. İdeolojik sınırlar içerisinde yaşayan, ırkçı sınırlar içerisinde yaşayan, mezhepçi ya da hizipçi sınırlar içerisinde yaşayan ve bu sınırlar dışında neler olup bittiğini öğrenme ihtiyacı duymayan bireyler ve topluluklar buz kesmiş/donmuş...
Yazının Devamı
 
Ramazan Ayı, Tüketim Bataklığında Boğuluyor

Selame Ahmed SELAME

Yıllar geçtikçe Ramazan ayı tüketim ve eğlence bataklığında boğuluyor. İşle, eğlenceyle birbirine karışıyor, dizilere, şovlara ve sabah televizyonun açıldığı ilk saatlerden gecenin geç saatlerine kadar bir günü tamamen kaplayan oturumlara dönüşüyor.

 

Yazının Devamı
 
Ebu Hanife'nin Siyasi Duruşu
Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
 
 “İslam’ın teşekkül devrinin büyük mütefekkirlerinden” birisi olan Ebu Hanife Numan b. Sabit b. Zuta b. Mah (ö.150/767).yani günlük hayatımızı önemli ölçüde fikirlerine dikkat ederek yaşamaya çalıştığımız fıkıh imamımızın siyasi duruşuna dair çok fazla çalışma olmaması tuhaf değil mi? Nitekim son günlerde bu boşluğu gideren kitaplar ve müzakereler yoğunlaşmaya başlamıştır. Biz de bu çerçevede, Ebu Hanife’nin siyasi tutumunu siyaset felsefesi açısından...
Yazının Devamı
 
Modern İnsanın Trajedisi
Afşin SELİM
Doğuş anından itibaren tabiatın kanunlarıyla yüzleşen insanın, direnerek varoluşu, hayata tutunma hissinden kaynaklanan bir hâl beyanıdır. İnsan, hâl üzere yaşar. Tabiat karşısında “cılız” bir varlık olarak arzı endam eden insanın kötü bir “efendi” olması pekâlâ mümkündür zamanla… Dolayısıyla “egemen”liğini ilan eden insanın bir müddet evvelki tutunma hissi, yerini başka bir doluluğa bırakır: İnsan zanneder ki, Köle İzaura’larla örülüdür etrafı... Bu minval üzere, zihinlere sinmiş olan lanetlenmiş izm’ler, şiddeti doğallaştırmıştır modern dünyada.
Yazının Devamı
 
İktisat İtikattır

Prof.Dr. İlhami GÜLER

İktisat, Arapça'da ‘kasd’ mastarından türetilmiştir. Anlamı ölçülü ve orta olan demektir. Adil bölüştürme anlamına gelen ‘kıst’ ile yakın anlama sahiptir. Mizan ve ölçü anlamına gelen kıstas ve taksit kavramları da bu kökten türemiştir. Kur'an'da bu fiil değişik kullanımlarıyla yirmi beş kez geçer. Genel mana, adil olma ve adaleti ayakta tutmadır. İktisadın ekonomik faaliyetlere genel isim olmasının anlamı, insanların veya devletin üretim dağıtım ve tüketim süreçlerinde metafizik ve ahlakî anlamda ‘ölçülü’ olma gereğidir.

Yazının Devamı
 
Dünümüz, Bugünümüz ve Müslümanlığımız Hakkında Birkaç Öz eleştirel Not *
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Geride bıraktığımız son beş-on yıllık zaman zarfında Türkiye’nin gözle görülür biçimde muhafazakârlaştığı yönünde yaygın bir kanaat var. Bu kanaate sahip çevrelerde muhafazakârlaşmadan maksat, ülke sathında dinî sembol, ritüel ve eğilimlerin geçmiş yıllara oranla çok daha fazla görünürlük arz etmesi, genel anlamda dinselliğin halk nezdinde yoğun ilgi ve itibar görür hâle gelmesidir. Gerçekten de son yılların Türkiye manzarasına bakarak böyle bir gözlem ve tespitte bulunmak mümkündür.
Yazının Devamı
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler